T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

       
 


Bulunduğunuz Yer: Resmi Kurumlar  >>   İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  >>   Şehit Mehmet Lisesi


 Şehit Mehmet Lisesi
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın. 

1.      BÖLÜM

 

A) : Okulun Adı: Şehit Mehmet Lisesi

B) : Adresi     : Cumhuriyet Cad. PTT karşısı Nazımiye/ TUNCELİ

C) : Tel. No    : 411 20 29

D) : Amaçları :T.C Anayasasına, Atatürk inkılap ve ilkelerine, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli demokratik laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek.

            1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 657, 1702, 3308 sayılı kanunları, Lise, Mesleki ve Teknik eğitim kurumları yönetmeliklerine göre düşünen sorgulayan, bilgi üreten ve bunu kullanabilen saygılı dürüst bireyler yetiştirmek.

            Okulda öğrencilerin başarısını arttıracak her türlü tedbiri almak, özellikle ÖSS’de başarılı olmak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

E) : Seviyesi   : Orta öğretim Genel  Müdürlüğüne bağlı. Normal C Tipi, Tam gün tam öğretim

F) : Müdürü   : Ramazan DELEK ( Öncekiler : Serkan YERSÖKEN . Halil BÖYÜK.Mahmut AKGÖK, Hasan GÜLDAĞ, Mehmet GENÇ, Fahri IRK, Cemal ŞENGÜL, Mehmet ÜNAL, Murat ÇELİK.......)

     Müdür Yardımcısı:Mehmet ÖNEM

G) : Okutulan Yabancı Diller : İngilizce

H) : Kitap Sayısı : Sayımı yapılmadı.Ancak  ( Ansiklopedi, Dergiler, Periyodik eserler ve ÖSS  kitapları mevcuttur.)

 

A)    Okulun Tarihçesi : Okulumuz 1952 yılında Nazımiye Ortaokulu adı ile tek katlı bina olarak eğitim ve öğretime açılmıştır. 1972 yılında eski binanın bitişiğine 2 katlı ek bina inşa edilerek Lise kısmı eklenmiştir. Böylece 1972 yılından itibaren okul Nazımiye Lisesi olarak eğitim ve öğretimi sürdürmüştür.

B)    Okula isim Verilişi : 01.01.1980 tarihinde Tunceli Alacık köyü yol kavşağında pusuya düşürülerek şehit edilen şehit edilen J. Üsteğmen Mustafa oğlu 1955 Giresun doğumlu Mehmet ALİM’ in ismi verilmiş bu nedenle okulun ismi Şehit Mehmet  Lisesi olarak değişmiştir.   Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Genel Müdürlüğünün 18/08/1999 tarih ve 9165 sayılı yazısı ile Çok Pr. Lisesine dönüştürülerek ismi Şehit Mehmet Çok Pr. Lisesi olmuştur.2006 yılında tekrar Şehit Mehmet Lisesi olarak Orta öğretim genel müdürlüğüne bağlanmıştır.

C)    Okulun Özellikleri: Karma- Gündüzlü

D)    Seçmeli Dersler : Beden Eğitimi, Sosyoloji, Resim,Psikoloji,Mantık,Girişimcilik

E)     Okulun Başarı Durumu: Okulumuz her sene en az bir öğrenciyi lisans programına kazandırmıştır.Liseler 4 yıla çıktığından dolayı 2007-2008 eğitim öğretim yılında mezun vermemiştir.

 

 

2.BÖLÜM

 

A)    Binanın özellikleri : Okulumuzun 2 katı idari kat olmak üzere iki kattan ibarettir. Okul kaloriferle ısınmaktadır. Kullanılan yakıt türü kömürdür. Binanın bir dersliği hariç diğer tüm derslikleri güneş alıyor. Su şebekesi bağlı. Binanın bahçesinde Drenaj boruları döşenmiş.

B)    Dershaneleri : Okulun ders yapılabilecek 8 adet dersliği mevcuttur.

C)    Laboratuar : Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarı mevcut olup malzeme ihtiyacına gerek duyulmamaktadır.

D)    Okul ve Sınıf kitaplıkları: Okulun kütüphanesi 2001 yılında Nazımiyeli iş adamları Haydar ve Şükriye GÜRBÜZ’ün katkılarıyla yenilenmiştir. Yine ilçe Jandarma Komutanlığı ve Tunceli Eğitim ve Sağlık vakfı tarafından kütüphanemize çeşitli kitaplar bağışlanmıştır.

E)     Atölye durumu : Okulun atölyesi yoktur.

F)     Arşiv- Depo      : 1 adet depo , 1 adet arşiv bulunmaktadır.

G)    Spor Salonu : Okulumuzda spor salonu bulunmamaktadır.

H)    Okulumuzda 1 müdür odası, 1  müdür yardımcısı odası mevcuttur.               

 

İ)       Diğer sosyal faaliyetler için okulumuzun 1 dersliği Beden Eğitimi odası  olarak kullanılmaktadır

 

J)      Bir Muhasebe odası mevcut

 

K)    Okul binası ve bahçenin alanı toplam 1500 metre kareden ibarettir.Öğrencilerin oynayabileceği Voleybol ve Basketbol sahaları bulunmaktadır.

L) Bilgisayar odası :9 Bilgisayardan oluşan bilgisayar odası aktif şekilde kullanılmaktadır.

    Öğretmen Sayısı : Okulumuzun 3 kadrolu 2 sözleşmeli 1 ücretli öğretmen mevcuttur.

     Yönetici                 :1 Müdür ve 1 Müdür Yrd (Vekaleten)

     Branşlarına Göre Öğretmen Dağılımı

 

Felsefe Grubu                    : -

Türk Dili ve Edebiyatı     : 1 (Ücretli Öğretmen)

Matematik Öğretmeni        : 1 ( Sözleşmeli Öğretmen)

Biyoloji Öğretmeni : 1 (Sözleşmeli Öğretmen)

Fizik Öğretmeni                 : -

Tarih Öğretmeni                 : 1 (MüdürYrd.V)

Coğrafya  Öğretmeni         : 1 (Kadrolu Öğretmen)

Beden Eğit. Öğretmeni    : 1(Müdür V.)

  

3.BÖLÜM

 

Okulun Sorunları

A)    Okul binası ile ilgili 2008-2009 eğitim öğretim yılı itibariyle herhangi bir sorun yoktur.

B)    Öğretmen ve yönetici fazlalığı yoktur. İdareciler asil değil, vekaleten görev yapmaktadır.Öğretmen sıkıntımız yoktur sadece Edebiyat Öğretmenimiz ücretli çalıştığından Edebiyat öğretmenine ihtiyaç vardır.

C)    Okulumuzun 1 kaloriferciye ve 1 memura ihtiyacı bulunmaktadır.

D)    Okulun kapasitesi ile ilgili bir sorun yok.

E)     Ailesi köylerde olan öğrencilerin kalma yeri problemleri vardır.

F)   Okulun ısıtılmasıyla ilgili ödenek sıkıntımız vardır.Ödenek gelmediğinden kömürümüz çok az ve yetersizdir.En büyük sorunumuz budur.


Yasal Uyarı: Bu sitedeki haberlerin ve resimlerin izinsiz olarak yayınlanması yasaktır.

                                     

NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI
Tel: 0428 411 2001