T.C. TUNCELI VALİLİĞİ
                                                                                                              (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü)
 
 
 
                                                                                                               Dernekler Yönetmeliginde Değişiklik YapıIdı. 

        01.10.2018 tarihli ve 30552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikligi ile Dernekler Yönetmeliğinde ve yönetmelik eki olan (EK-19) Dernek Beyannamesinin bazı bölümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 
            Dernekler Yönetmeliğinin 83. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
     Dernek Beyannamesinin "Üye ve çalışan Bilgileri" başlıklı 3. bölümünün 1. sorusundaki "1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:" ve "1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:" alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek Üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarinda, birinci fikrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBIS) Üzerinden bildirilir. DERBIS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usül ve süre içinde mülki idare amirliğine yazili olarak bildirirler" hükmü eklenmiştir. Dernekler tüm üyelerinin bilgilerini ilgili sayfaya girecekler ve bundan böyle (beyanname dönemi beklenmeksizin) yeni üye kaydi, mevcut üyenin çıkması veya çıkarılması gibi bilgileri de en gec bir ay içerisinde söz konusu sayfaya işleyerek sayfayı güncel tutacaklardir. 
        
            Bilgi ve gereği için ilanen duyurulur.